Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2020 m. vidutinis darbo užmokestis

2019 m. vidutinis darbo užmokestis

2018 m. vidutinis darbo užmokestis